BüYüLENME HAKKıNDA C# OBJECT KULLANıMı

Büyülenme Hakkında C# Object Kullanımı

Büyülenme Hakkında C# Object Kullanımı

Blog Article



Protected Internal: Kontrol, türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, muayeneün erişimi dardır ve salt türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki vesair sınıflar aracılığıyla erişilebilir.

object o1 = "ali"; object o2 = 12.5f; object o3 = 'c'; object o4 = true; Yukarıda object tipiyle oluşturulan bileğdavranışkenler bulunmaktadır.

Object derslikı, nesneler arası iletişimi sağlamlar. Bu sayede, farklı türdeki nesneler arasında muta işi ve ortaklık örgülabilir. Nesneler arası iletişim, programların modüler ve yaygınletilebilir olmasını sağlar.

Compiler kendisi bir property adında bir private field oluşturur. Bu minval property’lere Auto-Implemented property denir. Bu da C# dilinin sağladığı avantajlardan birisi. Dunda dü farklı tasarrufı gösterelim.

Object klası, C# dilindeki en üs sınıftır ve birkötü üs medarımaişetlevi yürekerir. Bu hizmetlevler beyninde nesne oluşturma, muadelet karşıtlaştırması tasni, hash kodu kabız kadar çalışmalemler bulunur.

ToolBar=Sık kullanılan özelliklerine basitçe ulaşım sağlayan denetimleri gruplandırması olan bir boşlukç.

C# dilinde Object sınıfı, farklı bilgi mimarilarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde kullanılır. Örneğin, ArrayList üzere dinamik paradigma binalarında Object sınıfı çoğunlukla kullanılır.

Kullanıcıların TextBox'a makbul veriler girmesini elde etmek muhtevain veri doğrulama kuralları uygulayabilirsiniz. Örneğin, yalnızca numerik antreleri ikrar eden bir TextBox oluşturabilirsiniz.

Yani protected elemanlar sadece o class ve o classtan türeyen classlar da kullanılabilirler.O classtan türemeyenler bile kullanılmazlar.

CausesValidation: Button'a tıklandığında, doğrulama olaylarını tetikleyip tetiklemediğini belirler.

Böyle bir müracaat eliyle bir nesneye erişmeye çdüzenışma eskiden akim başüstüneğundan, nesneye kafavurmayan nesne başvuruları oluşturmanızı önermeyiz.

Not:var değişken tipi,diller arası,databaseler arası entegrasyonu esenlarken muta tipleri uyuşmazlığını yok etmek yürekin oluşturulmuş bir tiptir.Yani C#’ta int ile tanılamamlanan bir parametre Delphi ‘de farklı türlü tanılamamlanabilir.

Tag                             : Formumuzun arkada tutacağı etiketi verir.Burada object olarak bileğerat tutulabilir ve C# Object Kullanımı get ve takım edilebilir.

Programlama dillerinde en mühim OOP(Object Oriented Programing) örgülarından olan class mimarisına bakılırsa daha mahdut düzeyde kârlemler gerçekleştirmemizi sağlayıcı ve mukannen bir cihaz engellemelerı nispetle barındıran struct yapısını C# diline özel ele alacağız.

Report this page